מדיניות פרטיות

15 ביולי 2019

1. אנו מכבדים את פרטיותך
1.1 בהוספת כתובת הדוא"ל שלך לרשימת התפוצה, הנך מסכים/ה למדיניות הפרטיות שלנו ולעיבוד הנתונים שלך לצורכי שיווק.
2.1 חברת Sushi Zushi מכבדת את זכותך לפרטיות ומחויבת לשמור על פרטיותם של המבקרים באתר האינטרנט שלנו.
3.1 "מידע אישי" הוא מידע ניתן לזיהוי המתייחס אליך והמוחזק על ידינו.

2. איסוף מידע אישי
1.2 חברת Sushi Zushi, מפעם לפעם, תקבל ותאחסן מידע אישי שיוזן על ידיך באתר האינטרנט שלנו, שיסופק לנו ישירות או שיינתן לנו בדרכים אחרות.
2.2 ייתכן שתספק/י מידע בסיסי, כגון כתובת הדוא"ל שלך, כדי לאפשר לנו לשלוח מידע ולספק עדכונים.

3. כיצד אנו אוספים ממך מידע אישי
1.3 חברת Sushi Zushi אוספת ממך מידע אישי כאשר את/ה מתקשר/ת עמנו באופן אלקטרוני או אישי, כאשר את/ה נכנס/ת לאתר האינטרנט שלנו וכאשר אנו מספקים לך את שירותינו. ייתכן שנקבל מידע אישי מצד שלישי – במקרה כזה, נגן על המידע כאמור במדיניות זו.

4. שימוש במידע האישי שלך
1.4 חברת Sushi Zushi עשויה להשתמש במידע האישי הנאסף ממך כדי לספק לך מידע ועדכונים ואת השירותים שלנו. אנו עשויים גם להודיע לך על מוצרים, שירותים ומבצעים חדשים ונוספים הזמינים לך. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו ולהבין טוב יותר את צרכיך.

5. גילוי המידע האישי שלך
1.5 ייתכן שנגלה את המידע האישי שלך למי מבין העובדים, בעלי התפקידים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הספקים או קבלני המשנה שלנו, במידה ההכרחית ולצרכים האמורים במדיניות זו. מידע אישי ניתן לצד שלישי אך ורק כאשר הדבר נדרש לצורך אספקת השירותים שלנו.
2.5 מפעם לפעם, ייתכן שנצטרך לגלות מידע אישי כדי לעמוד בדרישות החוק, לרבות על פי כל דין, תקנה, צו בית משפט, זימון או צו, במסגרת הליך משפטי או כמענה לבקשה מאת רשות אכיפת חוק.
3.5 אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך גם כדי להגן על זכויות היוצרים, סימני המסחר, הזכויות המשפטיות, הרכוש או הבטיחות של Sushi Zushi או לקוחותיה או כל צד שלישי.
4.5 המידע שאנו אוספים עשוי, מפעם לפעם, להיות מאוחסן או מעובד בידי צד שלישי הנמצא מחוץ לישראל או להיות מועבר לצד שלישי כאמור.
5.5 אספקת המידע האישי שלך אלינו מהווה הסכמה מצדך לתנאי מדיניות זו ולסוגי הגילוי האמורים במדיניות זו. אם נגלה את המידע האישי שלך לצד שלישי, נדרוש כי הצד השלישי יפעל בהתאם למדיניות זו בקשר עם השימוש במידע האישי שלך.

6. בטיחות המידע האישי שלך
1.6 חברת Sushi Zushi מחויבת לבטיחות המידע שהנך מספק/ת לנו. על מנת להימנע מגישה בלתי מורשית למידע ומגילוי בלתי מורשה שלו, אנו נוקטים אמצעים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים המיועדים לשמור על המידע ולהגן עליו מפני שימוש לרעה, פגיעה, אובדן, גישה בלתי מורשית ושינוי או גילוי בלתי מורשה.
2.6 העברה או שליחה של מידע תיעשה באחריותך בלבד. איננו יכולים להבטיח את בטיחותו כל פריט מידע שתעביר/י אלינו או תקבל/י מאתנו. למרות שאנו נוקטים אמצעים כדי להגן על המידע מפני גילוי בלתי מורשה, לא נוכל להבטיח כי המידע האישי שאנו אוספים לא יתגלה באופן המהווה הפרה של מדיניות זו.

7. גישה למידע האישי שלך
1.7 הנך רשאי/ת לבקש פרטים על המדע האישי שלך שבו אנו מחזיקים. ייתכן שייגבו דמי שירות בסכום נמוך בעבור אספקת המידע. אם ברצונך לקבל העתק של המידע שאנו מחזיקים לגביך או אם את/ה מאמין/ה כי מידע כלשהו שאנו מחזיקים לגביך הינו בלתי מדויק, בלתי עדכני, חסר, בלתי רלוונטי או מטעה, אנא שלח/י לנו הודעה לכתובת הדוא"ל contact@sushizushi.co.il.
2.7 אנו שומרים את הזכות לסרב לספק לך מידע שאנו מחזיקים לגביך בנסיבות מסוימות, כאמור במדיניות זו.

8. תלונות בעניין שמירת פרטיות
1.8 אם יש לך תלונה כלשהי בעניין נוהלי שמירת הפרטיות שלנו, אל תהסס/י לשלוח לנו את פרטי תלונתך לכתובת: רחוב הרצל 2, תל אביב, ישראל. אנו מתייחסים לתלונות ברצינות רבה ונספק לך מענה מהיר לאחר קבלת תלונתך בכתב.

9. שינויים במדיניות הפרטיות
1.9 מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים במדיניות זו בעתיד. אנו רשאים לשנות את מדיניות זו בכל עת שהיא, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, וכל השינויים ייכנסו לתוקף באופן מיידי עם פרסומם באתר האינטרנט שלנו או בלוח המודעות שלנו. יש לבדוק מפעם לפעם האם נערכו שינויים במדיניות הפרטיות שלנו.

01. אתר האינטרנט
1.01 ביקור באתר האינטרנט שלנו
כאשר תיכנס/י באתר האינטרנט שלנו, ייתכן שנאסוף מידע מסוים לגביך, כגון סוג הדפדפן שלך, מערכת ההפעלה שלך, אתר האינטרנט האחרון שבו היית לפני הכניסה לאתר האינטרנט שלנו וכו'. מידע זה נצבר לצורך ניתוח האופן שבו אנשים משתמשים באתר האינטרנט שלנו, על מנת שנוכל לשפר את השירות שלנו.
2.01 עוגיות (Cookies)
ייתכן שנשתמש מפעם לפעם בעוגיות באתר האינטרנט שלנו. עוגיות הן קבצים קטנים מאוד שבהם משתמש אתר אינטרנט כדי לזהות אותך כאשר את/ה שב/ה אליו וכדי לאחסן פרטים הקשורים לאופן שבו את/ה משתמש/ת באתר. עוגיות אינן תוכנות זדוניות היוצרות גישה למחשבך או מזיקות לו. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים עוגיות באופן אוטומטי, אך באפשרותך לדחות את העוגיות על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. עם זאת, פעולה כזו עשויה למנוע ממך להשתמש באתר האינטרנט שלנו באופן מיטבי. אתר האינטרנט שלנו עשוי להשתמש בעוגיות מפעם לפעם לצורך ניתוח תעבורת הרשת או כדי לסייע לנו לספק למבקרים באתר חוויה טובה יותר. בנוסף, ייתכן שייעשה שימוש בעוגיות כדי להציג למבקרים באתר מודעות רלוונטיות דרך ספקי שירותים של צד שלישי, כגון Google AdWords. מודעות אלו עשויות להופיע באתר שלנו או באתרים אחרים שבהם תבקר/י.
3.01 אתרי צד שלישי
האתר שלנו עשוי להכיל מפעם לפעם קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. קישורים אלה נועדו לנוחותך בלבד. קישור לאתר של צד שלישי אינו מהווה תמיכה, המלצה או אישור מאתנו בקשר עם אותו אתר. מובהר בזאת כי Sushi Zushi אינה אחראית לנוהלי שמירת הפרטיות של אתרים אחרים כאמור. לאחר עזיבת אתר האינטרנט שלנו, אנו ממליצים למשתמשים שלנו לקרוא את הצהרות שמירת הפרטיות של כל אתר האוסף מידע אישי הניתן לזיהוי.